Ga naar de inhoud
Waarschuwing: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Voetbal - tennis- volleybalstage
Deze sporten kunnen gecombineerd worden maar ook apart beoefend worden. U maakt u keuze door de sport(en) van uw keuze aan te duiden op de inschrijvingspagina.
Inhoud
Alle aspecten van de verschillende sporten komen aan bod met speciale aandacht voor algemene bewegings- en balvaardigheden voor de kleinsten naar tactische aspecten voor de oudsten.

Praktische info
•Gemeentelijk sportcentrum Waarschoot
•Aanvang steeds om 09u00 tot 16u00
• Opvang vanaf 08u00 tot 9u00 en van 16u00 tot 17u00 2euro per dag. Opvang gaat in als je aanmeldt voor 8u45 en afmeldt na 16u15.
•Kostprijs: 110 euro voor periode van 5 dagen (+2 euro opvang/dag indien gewenst)

•Het is steeds mogelijk om in te schrijven voor minder dagen, het bedrag wordt dan uiteraard aangepast.
Dag prijs =22 euro * aantal dagen + 5 euro
•Lunchpakket en drank voor ‘s middags zelf meebrengen, tijdens pauze om 10u en 14u is water voorzien. Over de middag is tevens een mogelijkheid om een drankje te kopen in de kantine.
•Voorzie een fles of drinkbus die we steeds kunnen bijvullen

•Voor de tennissers vragen we zoveel mogelijk om zelf een rakket te voorzien!

Met dank aan onze sponsors